Archive | January 31, 2018

मृदु

बर्फिली हवा-
इतराहट भूली
शिशिर धूप
© आरती परीख ३१.१.२०१८