ઘર

મહિનાઓ પછી

મા ની જીભે

ફરી એ જ….


સમયસર ઉઠવાનો કકળાટ

સાફસફાઈની કચકચ

સાત્વિક ખોરાક લેવાની માથાકૂટ

શિખામણોનો બણબણાટ

……. ચાલુ થઈ ગયો છે.


વેકેશન હોય,

હૉસ્ટેલથી 

દિકરી 

ઘરે આવી છે.


દિકરીને 

ઘર ઘર જેવું જ લાગવું જોઈએ!

ઘરમાં કશું જ બદલાયું નથી!


કાળજું કઠણ રાખી,
….મા સતત પ્રયત્નશીલ…..

©આરતી પરીખ ૩૦.૧૨.૨૦૧૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s