Archive | October 17, 2017

अमावस्या

​चांद गायब

रात पाली पे तारें

अंधेरी रात

© आरती परीख १७.१०.२०१७

शुभ दीपावली

​दिया जलाएं

धनी, निर्धन चूल्हा

शुभ दिवाली

© आरती परीख १७.१०.२०१७