Archive | June 26, 2017

માણતાં આવડ્યું તો મજા આવી

Few lines about my life in Saudi Arabia…..
જળ શું ને મૃગજળ_આ ભેદ સમજાતાં જ

રેતી જેમ સરકી જાણ્યું; રણમાં મજા આવી. 

~

કદિ’ રંગીન પોશાકે  ચૂંથાયા’તા ભુખી નજરોથી 

હવે, કાળા બુરખાના આવરણમાં મજા આવી. 

~

આ આંખના ઉલાળે પ્રેમમાં ઘાયલ થયાં પછી તો,

હોંઠ દબાવી બોલેલાં એના ‘પણ’માં મજા આવી. 

~

પૈસાની રેલમછેલે નર્યા દેખાડાના સંબંધો વચ્ચે,

નિર્મળ પ્રેમથી છલોછલ એક કણમાં મજા આવી.

© આરતી પરીખ ૨૬.૬.૨૦૧૭