સમાજ મહાન છે.

शिकवा न कर गिला न कर ….

यह दुनिया है प्यारे…

हवा सुखी पत्ती उडाती रही है …

यहाँ तेरे अश्को की किम्मत नहीं है…

किसी ने न देखा यहाँ खून के आँसू ….

यहाँ का है दस्तूर खामोश रहना….

जो गुज़री है दिल से किसीसे न कहना…

_ Very Famous Ghazal sung by Mehdi Hassan 
આ સમાજમાં જીવવા માટે આપણે કેટકેટલાં મ્હોરાં પહેરવાં પડે છે.
કોઈ ક્ષણે તો,
આ મ્હોરાં ફગાવી નાખવાનું મન થાય…
બસ…..

મુક્ત વિહાર….
પણ, 
અંતે..
ફરી એકાદ મ્હોરું ચઢાવી,

મન મનાવી લઈએ..

ગણગણી લઈએ…
સમાજ મહાન છે 

અને 

એ સમાજની પૂંછડી વાંકી છે!!”

© આરતી પરીખ (સંવેદનાનો સળવળાટ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s