તારા જ પ્રકાશે..

તું 

સૂરજ બની આવે તો,

ઝાકળબુંદ બની 

તારા જ પ્રકાશે 

ક્ષણિક 

ચમકી,

વિલીન થવા આતુર…

~

તું 

ચંદ્રમા બની આવે તો,

અંધારી રાત બની 

તારા જ પ્રકાશે

ચમકી,

શીતળતા ફેલાવવા આતુર… 

_ આરતી પરીખ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s