Archive | January 12, 2017

आरती

​नज़र 

चूम गई तो,

भक्ति गान कराऊं..

चूभ गई तो,

शक्ति पान कराऊं..

आगका ही स्वरूप,

“आरती” जो हुं!

~ आरती परीख १२.१.२०१७