સુવાસ

​અંધાર ઓગાળવો આપણા ગજા બ્હારનું છે બૉસ,

અગરબત્તી છું, વાતાવરણ સુગંધિત રાખું તો’ય બસ!

-આરતી પરીખ ૧૬.૧૧.૨૦૧૬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s