કલબલાટ

માણતાં આવડે તો મજ્જા એ મજ્જા,

બાકી; જીંદગી છે કે જન્મટીપની સજા?!

★★★★★★★★

સ્નેહની પાળે,

ચીં ચીં પી પી કરતાં,

જીંદગી માણે.

~ આરતી પરીખ ૮.૧૦.૨૦૧૬

Advertisements

One thought on “કલબલાટ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s