“તું છે મારો કોણ….?”

image

મિલનવેળા આવી ઓણ,
વિચારું, તું છે મારો કોણ ?
મિલનવેળા આવી ઓણ,

વિચારું….
વિચારું, તું છે મારો કોણ ?
તું છે મારો કોણ ?

ભીની સુગંધે ભાન ભુલાવું,
મીઠી યાદે જ મન મહેકાવું,
દિલડું માંગે મીઠું બોણ,
મિલનવેળા આવી ઓણ,
વિચારું….
વિચારું, તું છે મારો કોણ ?

ઉરે મિલન મુરાદ જગાવું
રાતે સપના સુખદ નચાવું,
અંતરે બેઠો તું માંગે બહુ મોણ,
મિલનવેળા આવી ઓણ,
વિચારું….
વિચારું, તું છે મારો કોણ ?

નિત નવું સગપણ સુવાળું,
એમ મારું બચપણ પંપાળું,
સંબંધ નામ  લાગે ગૌણ,
મિલનવેળા આવી ઓણ,
વિચારું….
વિચારું, તું છે મારો કોણ ?

કરું બચપણમાં છબછબિયાં,
મીઠાં દોસ્તોના ગલગલિયાં,
શા’ને વિચારું ?!?
તું છે મારો કોણ ?
મિલનવેળા આવી ઓણ….

~~
ઓણ = આ વરસે, ચાલુ વરસે
કોણ = ?
ગૌણ = નજીવું, મુખ્ય ન હોય એવું
બોણ = બોણવું, બોણી
મોણ ખાવું = શરમને લીધે આનાકાની કરવી
………………………………………. _આરતી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s