શિયાળો

ઘણા વર્ષે સાઉદી અરેબિયામાં કાતિલ ઠંડીની મજા લૂંટી રહ્યા છીએ.

જીદ્દી શિશિર,
ઘરજમાઈ થૈ ગ્યો,
નાક છો’ ગળે !!
~~~~~
હોંઠ ફફડ્યે,
ધુમ્રપાનની મઝા,
લૂંટો શિશિરે.
~
આરતી પરીખ
૩૧.૧.૨૦૧૬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s