‘સ્વ’ની શોધમાં

ટાંકણું મળ્યે; પાડવું છે અંતરે એવું કાણું,
અંદર પ્રવેશી આરતીને’ય થોડીક જાણું!!
_આરતી પરીખ

Advertisements

One thought on “‘સ્વ’ની શોધમાં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s