તુમાખી

સૂરજની તુમાખીથી ધરતી’ય ત્રાસી,
ચાંદ સાથે યારાના કરી એ’ય નાસી…
~~
મહાનુભવોની’ય તુમાખી કદી પોષી નથી,
સોનેરી રંગોથી સંધ્યા રોજ સમજાવી રહી.
_આરતી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s