જીવનમંત્ર

આપણો એવો વહેવાર બને,
આંખો મળે ને તહેવાર બને.

હળતાં મળતાં રહીએ એવાં,
દિલના સંબંધ અપાર બને.

સંવેદનાઓને ઘૂંટ્યા કરવી,
વિચાર એમ જ ધારદાર બને.

વર્તણૂકથી જ વહેતો કર્યો જેને,
સમય થતાં એ જ સુવિચાર બને.

એક માત્ર ઈચ્છા ‘આરતી’ની,
નિરાધારનો કદી આધાર બને.
~
આરતી પરીખ
૧૦.૧.૨૦૧૬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s