યાદ

ઝંપવા ન દે,
હાંફે ચડે સ્મરણ,
દિ’ શે’ ચડશે?!
~~
સલૂણી યાદે,
નિંદ્રા વેરવિખેર,
હાંફે જીંદગી.
~~
આરતી પરીખ
૪.૧૦.૨૦૧૫

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s