Archive | July 28, 2015

કાળનું પેકિંગ

Today I was trying to type in Gujarati font from my mobile.

Want to type something else n by mistake typed…..

હવે મારે ‘કાળ’નું પેકિંગ કરવું છે.

But now I am thinking…

Kaash…
I can do…..
             “કાળનું પેકિંગ”

Kaash…
……………………. Arti Parikh

LOC

સમજુ દીકરી

વેવાઈ વચ્ચે

આત્મીયતા જાળવી જાણે,

LOC બનીને!!
……………………… આરતી પરીખ

ખપ

નાનપ-મોટપની લપમાં; વીતી રહી છે જિંદગી,
ખપ કેટલી જીવને? માનવ શા’ને ભૂલે બંદગી ?!
_આરતી પરીખ