હૈયાવરાળ હાઈકુ

જીવી રહ્યાં સૌ,
આધુનિક જિંદગી,
મન મારીને.
. . . . . . . . .
ધાબે તડકો,
કોંક્રીટ રસ્તો, ખગ
વૃક્ષ શોધતો.
. . . . . . . . .
વૃક્ષોને વાઢી,
પેન્સિલ ધાર કાઢી,
ફૂલડાં દોરો.
. . . . . . . . 
ડુંગરા તોડી,
સજીધજી રિસોર્ટ,
હંકારો હોડી.
. . . . . . . . .
ડુંગરા ફોડ્યાં,
નદી ઝરણાં રોળ્યાં,
વાહનો દોડ્યાં
~~~~~~~~~~~
આરતી પરીખ
૨૬.૫.૨૦૧૫

Advertisements

11 thoughts on “હૈયાવરાળ હાઈકુ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s