શમણાં

Advertisements

3 thoughts on “શમણાં

  • ‘હાઈકુ’ મૂળ જાપાનીઝ કાવ્યપ્રકાર છે. કુલ ૧૭ ઉચ્ચારણથી રજુ થતું ટચૂકડું નાજુક પ્રકૃતિ કાવ્ય.
   પહેલી પંક્તિમાં ૫, પછી બીજીમાં ૭ અને અંતે ફરી ૫ ઉચ્ચારણ દ્વારા કાવ્ય રચના કરવામાં આવે છે.
   સાવ સરળ ભાષામાં કહું તો,
   હાઈકુ એટલે સરળ ને સહજ એવાં ૧૭ ઉચ્ચારણથી આંખ સમક્ષ આખું દ્રશ્ય ખડું કરતું શબ્દચિત્ર.
   સામાન્ય વાચક હાઈકુ સરળતાથી સમજી શકે એ ઉદ્દેશથી જ બનતી કોશિષ રહે છે કે, હાઈકુને ચિત્ર સાથે રજુ કરું.
   ફેસબુક ઉપર ‘હાઇકુ’ પેજ ( https://www.facebook.com/pages/Haiku-%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%87%E0%AA%95%E0%AB%81/220258541368892) બનાવ્યું છે. બ્લોગ ઉપર પોસ્ટ થયેલાં મારાં હાઇકુ ઉપરાંત બીજા ઘણાં હાઇકુ ત્યાં વાંચી શકો છો.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s