લીંપણ

વાતાવરણ
સોહામણું, ખોરડે
યાદ લીંપણું.
~~~
આરતી પરીખ

મૌસમ મિજાજ બદલે… આબોહવા બદલાય…ભીની ભીની મૌસમ…રંગીન મિજાજ..મીઠી સ્વજનનો..મિત્રોની..યાદો…મનને મહેકાવી જાય…

“લીંપણ”

મૂળ તો આ લીંપણકળા માટે ગામડાંની ગોરીઓ પોતાના ઝૂંપડાં ને ખોરડાં ઉપર ગાય-ભેંસનું છાણ, ઘોડા, ગધેડાની લાદ અને માટી જેવી વસ્તુઓ ભેગી કરીને પલાળી રાખે છે. પાંચ સાત દિવસે પલળીને, સડીને જે ગાર તૈયાર થાય તેમાંથી મોટા પીંડા લઈને છત ઉપર રાખી દે છે. ગધેડાની લાદ લઈ તેને છાંયામાં સૂકવીને ફરી ધોકાવીને ચાળણીથી ચાળીને તેમાં મિક્સ કરીને બીજી ચીકણી માટી ભેળવીને ફરી સડવા મૂકવા દેવાય છે. સડેલી આ ગારને પગેથી ગૂંદવામાં આવે છે. આ પિંડ હાથમાં લઈને લીંપણ નકશી કરવાનું શરૂ થાય છે. નકશી ચિતરામણ સુકાઈ જાય એ પહેલાં તેના ઉપર હળવા હાથે ખાપું ઓઢાડી દેવાય છે. ખડી અને ખાપુ સાથે વિવિધતા અને રંગભરણીમાં લાલ ચણોઠીનો પણ ઉપયોગ થાય છે.

લીંપણ થઈ ગયા પછી એકવાર તેનાં ઉપર સફેદ ખડીનું પોતું મારવામાં આવે છે, અને પ્રકૃતિ, પશુ પક્ષી જીવનની ને રસોડાની પ્રતિકૃતિઓ સાથે નજારો તૈયાર થઈ જાય છે. સામાન્યત આ લીંપણમાં કેટલીક જાતિની સ્ત્રીઓ રંગીન કાગળો પણ ચોડે છે જેથી તે અલગ જ દર્શાઈ જાય છે.

Advertisements

One thought on “લીંપણ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s