લેખ

સમાજમાં આ ખરાબ ને આ સારું,
કુટુંબમાં આ તારું ને આ છે મારું,
વિચાર થકી જ લેખ લખાય જિંદગીના
જીવનમાં મન જો હારે, તનથી’ય હારું.
__________ આરતી પરીખ

“There is nothing good or bad, only thinking makes it so.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s