નિજ વિશ્વાસ

કાળજું કઠણ તો મન ન થાય કદી તંગ,
નિત નવા મોહરા જોઈ શા’ને થાવું દંગ?!
ઈશ્વર-શ્રદ્ધા ને નિજ વિશ્વાસ સદા સંગ, તો
કોઈ મા નો લાલ પાડી ન શકે રંગમાં ભંગ.
_ આરતી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s