સ્મરણો

Advertisements

2 thoughts on “સ્મરણો

  1. બધી દીશાઓ થી પાછી ફરી નઝર અંતે
    રહ્યાં છે એકલાં સંભારણા સફર અંતે. વાહ સરસ વાત કરી છે. પણ અંગ્રેજી એબીસીડીથી ગુજરાતી લખેલું વાચવાની મઝા નથી પડતી એટલે વિનંતી કે ગુજરાતીમાં લખશો તો વાચવાની સરળતા રહે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s