“ચીં..ચીં..ચીં…”

બર્ડ ફીડરમાં
ચણ ભરીને,

ચીં ચીં કરતી
ચકલીઓ…

શોધવા….

સવાર સવારમાં,

BOSE ની
સાઉન્ડ સીસ્ટમમાં,

મોરનાં ટહુકાં,

જોરજોરથી
વહેતાં કરું….

આપણા જ,

આ ……
કોંક્રિટ જંગલમાં !!
……………………….. આરતી પરીખ ૨૭.૧૦.૨૦૧૪

Advertisements

One thought on ““ચીં..ચીં..ચીં…”

  1. Aa badhi chaklio ane kabaro have America ma vase chhe.Me clifton,NJ.ma mari daughter na ghare ajubaju 50 na zund ma chaklio udati joi chhe.Joine mane ane maripatnine sanand ashcharya thaya karyu…pachha avya tyan sudhi….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s