માયાજાળ

સ્વર્ગ નર્ક સઘળું અહીં જ ભોગવી રહ્યાં મારાં ભાયા,
મનની આંખો ખોલ, છોડ સંબંધ કેરી માયા રે માયા.

~~
આરતી પરીખ
7.10.2014

Advertisements

One thought on “માયાજાળ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s