જેવો સંગ અેવો રંગ

મૌસમ બદલાઈ
ને

પંખો’ય
જો
ગરમ હવા ફેંકવા લીગ્યો.

એણે’ય
મિડિયા સાથે
હાથ મીલાવ્યા કે શું ?!

_આરતી પરીખ ૧૦.૪.૨૦૧૪

Advertisements

One thought on “જેવો સંગ અેવો રંગ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s