લખવું

“મનના વિચાર વ્યક્ત કરવા”…
એટલે
પોતાનું મંતવ્ય રજુ કરવું…
પોતાની લાગણીને વાચા આપી
હળવાશનો અનુભવ કરવો…
અને
“લખવું”…
એટલે
એક વ્યવસાય તરીકે અપનાવીને
સમય, સંજોગ, સ્થળ, demandને અનુરૂપ
માત્ર વાચકગણને અનુકુળ થઈને
વિચારી-વિચારીને ‘નિબંધ’ (નિયમથી બંધાયેલું) લખવો.

મનના વિચાર વ્યક્ત કરીને મનને હળવું બનાવી શકાય.
જયારે,
“લખી”ને ખિસ્સાને ભારે બનાવી શકાય.

Advertisements

2 thoughts on “લખવું

  1. આથી જ ‘બ્લોગીંગ’ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હશે ને ?
    વ્યવસાય નહીં, પણ મોજ પડે ત્યારે અને મોજ પડે તેવું લખવું.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s