નિજાનંદ

નિજાનંદ

કદીક તું ભીતરે ભમી તો જો,
કદીક ખુદને જ ગમી તો જો,
વીતેલો સમય પણ પાછો ફરશે
કદીક બાળક બની રમી તો જો. _આરતી(૨૯.૯.૨૦૧૩)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s