“દીકરી”

“દીકરી”

આંગણે આવી દિલમાં ટકોરાં કરે જરી,
‘દીકરી’ નામે આવી નાજુક નમણી પરી,

કદી લાગી નફિકરી, તો કદી એ અંતર્મુખી,
‘દીકરી’ નામે પરિવારને મળી પ્યારી સખી,

લો’ક છો’ને કહે, છે એ તો ‘પારકી થાપણ’
‘દીકરી’ નામે મળ્યું આખા કુટુંબનું ઢાંકણ,

પ્રભુતાના પગલે બંને પેઢીને ઉજાળશે; છે વિશ્વાસ,
‘દીકરી’ નામે મળી મીઠી અનુભૂતિ, મૌન અહેસાસ,

પથ્થર જેવાં પુરૂષની પણ ભીની થાય છે પાંપણ,
‘દીકરી’ જયારે આંગણે છોડી જાય એનું બાળપણ………..

……………………………………આરતી પરીખ(૧૮.૯.૨૦૧૩)

4 thoughts on ““દીકરી”

  1. દીકરી નો જન્મ એ કાંઇ એક ભવના પુણ્યનો પ્રતાપ નથી..નહી તો ભગવાન રામને પણ વિધાતાએ દીકરી વિના શા માટે રાખ્યા?

    Like

  2. very nice…we will publish in dewali issue…..u also send me ur half page dewali massage about jan fariyad  & readers riview for dewali issue…..u also help in atleast one page advertisement any one business or as u wish to jan fariyad funding help..

    pradip raval

    ________________________________

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s