માઈકલ ઓગસ્ટીનના હાઈકુનુ અનુવાદ ગુજરાતી હાઇકુના રૂપમાં..

માઈકલ ઓગસ્ટીન ના હાઈકુનુ અનુવાદ ગુજરાતી હાઇકુના રૂપમાં…

ઈર્ષા આવે છે

સવારે, ઓશીકાંના

નસકોરાંથી.

(એક સવારે

ઈર્ષ્યાપૂર્વક જોઉં

નસકોરા બોલાવતું ઓશીકું .)

સોફામાં બેઠો

મારા બૂટને કહું,

“જાવ, ફરવા.”

(સોફા પર હું બેઠો છું

મારા બૂટ ચંપલને કહું છું 

જાવ, ફરવા)

 “વૃક્ષો બચાવો”

બેસ્ટસેલર કવિ 

વનમાં ફરે.

(બેસ્ટસેલર કવિ

જંગલમાં ફરી રહ્યા છે 

અરે, કોઈ રોકો એને 

વૃક્ષો બચાવો ..)

…………………………………………………………………………………………………………………………….. _આરતી(૧૭.૩.૨૦૧૩)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s