ક્યાં કશું બદલાયું છે ?!

તારા
ગયા પછી
ક્યાં કશું બદલાયું છે ?!



પવનના સુસવાટા…

ઘૂઘવતો સમંદર….
ભેખડે અફળાતી તોફાની લહેરો…

સમયનો પાબંદ
અચૂક ઊગે ને આથમે…
ક્યાં કદી મોડો પડે છે !!?!!

રોજ કળા બદલતો ચાંદ…
તો’ય
અમર આશે ચમકતી ચાંદની !

હું’ય
ક્યાં બદલાઈ છું ?!!

પહેલાં

ભીંજાતી’તી
તારા બેશુમાર પ્રેમમાં !

હવે,

ભીંજાતી રહી છું
તારી યાદમાં !!
………………………………………….. _આરતી(૧૩.૨.૨૦૧૩)

Advertisements

2 thoughts on “ક્યાં કશું બદલાયું છે ?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s