વાંઝિયું

વાંઝિયું

Advertisements

3 thoughts on “વાંઝિયું

  1. અહીં, “વાંઝિયું” શબ્દપ્રયોગ ખૂબ સમજી વિચારીને કર્યો છે. આપણો સમાજ માતૃત્વથી વંચિત સ્ત્રીને કદી માનભેર જોતી નથી. એની કૂથલી કરવા મોકો જ શોધતી હોય છે.
    માતૃત્વ ન માણી શકનાર પ્રેમાળ સ્ત્રી બીજાનાં બાળકોને પ્રેમથી આશરો આપી એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ આપે છે કે, બાળકને જન્મ આપી માતા બનાતું નથી. અનાથ બાળકનો પ્રેમથી ઉછેર કરી જાણો તો “માતૃત્વ” સાર્થક_એ દર્શાવવાની કોશિષ કરી છે.

    Like

  2. ઝાડ-પણ ફળ-ફૂલ વગરનું વાંઝિયું વૃક્ષ, પક્ષીઓના કલબલાટમાં માતૃત્વ માણે છે, વાહ..! સુંદર કલ્પના…આરતીબેન.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s