મીઠી મહેંક

મીઠી મહેંક

Advertisements

One thought on “મીઠી મહેંક

  1. bahu saras ….me pan ek avij lakheli …chader ma ankai gayeli najuk sad ne hu have vikhervano nathi, ama tara deh mathi vehti ushma gunthai gai chhe…mehul joshi 1996..aap ben bahu umda lakho chho…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s