વિચાર

વિચાર…

એટલે તર્ક, મનસુબો, કલ્પના, મનન કરવું તે.

આ “વિચાર” ક્યાંથી ઉદભવે છે ?
આપણાં શરીરમાં રહેલો “આત્મા” એ દરેક વિચારનું ઉદ્ગમ-સ્થાન છે.
વિચાર મગજ સુધી પહોંચે અને મગજ કાર્ય કરે.

~~

એક સામાન્ય સ્થિતિ વિચારો…
બાળક જન્મે અને રડે…
એને રડતાં કોણે શીખવ્યું ?!?
“એના શરીરમાં પ્રવેશેલા આત્માએ.”
~~
જન્મ એટલે સ્થૂળ શરીરમાં આત્માનો પ્રવેશ.
મૃત્યુ એટલે સ્થૂળ શરીરમાંથી આત્માનું ગમન.
~~
આત્મા મગજને “વિચાર” દ્વારા સંદેશ મોકલે ને મગજ કામ કરે.
આ સંદેશાવ્યવહારની શરૂઆત થાય એટલે જન્મ.
આ સંદેશાવ્યવહાર સુષુપ્ત થઈ જાય એટલે આપણે કહીએ કે “કોમામાં સરી ગયા.”
આ સંદેશાવ્યવહાર ઠપ્પ થઈ જાય એટલે મૃત્યુ.
~~
દુઃખ અને સુખ…
એ આપણાં(આત્માના) વિચારોનો જ પ્રભાવ છે.
જેવો ભાવ વિચારમાં રાખીશું એવો પ્રભાવ જીવનમાં ઉભરાશે.
જેવા વિચાર શરીરમાં રહેલ આત્મા કરે એવી લાગણી અનુભવો.
જો વિચાર શુદ્ધ હશે તો, શાંતિ અને સુખને સ્થાન મળશે.
જો વિચારમાં જ અશુદ્ધિ હશે તો અશાંતિ અને દુઃખને ઉદભવસ્થાન મળશે.
~~~
હકારાત્મકતા…નકારાત્મકતા…
હકારાત્મકતાથી સુખ..આશા..આસ્થા…વિશ્વાસ..શ્રદ્ધા……….શાંતિની લાગણી ઉદભવે.
નકારાત્મકતાથી દુઃખ..નિરાશા..શંકા..કુશંકા…..અશાંતિની લાગણી ઉદભવે.
~~
ઘણા માણસો દુઃખ આપવામાં આનંદ અનુભવે છે…..એ નકારાત્મકતા.
જયારે,
ઘણા માણસો દુઃખ દૂર કરવામાં આનંદ અનુભવે છે…..એ હકારાત્મકતા.
~~~
હવે વિચારો…
“હું કોણ છું ? …. હું કેવી વ્યક્તિ છું ?”
પોતાના આત્માને ઓળખવાની કોશિશ કરીએ.
~~
જયારે ને ત્યારે આખી દુનિયાને સુધારવાની વાતો/ચર્ચાઓ કરીએ છીએ…..
તો,
આજથી જ પોતાની જાત, આત્માનું અવલોકન કરવાન શરૂઆત કરી જ શકીએ ને !?!
~~
ખૂબ અઘરું કામ છે…
પણ, અશક્ય તો નથી જ.
~~
એ મન…

હું કેમ ભૂલી જાઉં છું ?!

મારા થી જ “સમાજ” રચાય છે,

નહિ કે ‘સમાજ’ થી ‘હું’ !

હું સાચી રહું…

હું સ્નેહી રહું…

હું સમજદાર રહું..

હું સંતોષી રહું…

હું સરળ રહું…

તો,

હું સફળ રહીશ…

હું પ્રેમાળ રહીશ…

હું સુખી રહીશ…

“તું” ને “હું” બની રચાય “સમાજ” !

“હું” બદલાઉં….

“તું” બદલાય…

આખી સમાજ-રચના બદલાઈ જશે !

ચાલ,

“હું” ને “તું”

બની રચાય ” સુંદર સમાજ ” !

…………………………… _આરતી પરીખ

Advertisements

2 thoughts on “વિચાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s