“એક હતો દેવદાસ, આ સાલ્લો…MOON-દાસ……… !! “

Image
આજ, ચાંદ પણ ચાલુ થઇ ગયો,
વાદળીનો લહેરાતો પલ્લુ થઇ ગયો….આજ, ચાંદ પણ ચાલુ થઈ ગયો….
..

ચબરાક ચાંદનીએ નઝારો કર્યો click,
ભૈયા સમીરને MMS કર્યો leak,
technology નો timely ઉપયોગ થઈ ગયો….આજ, ચાંદ પણ ચાલુ થઈ ગયો…
..
ધૂંધવાતો સમીર storm બની આવ્યો,
શાણી વાદળીએ shower વરસાવ્યો,
nature નો totally દુરુપયોગ થઈ ગયો….આજ, ચાંદ પણ ચાલુ થઈ ગયો…
..
દાદા સૂરજના આગમને ચાંદ ઝંખવાયો,
ચાંદનીના મુખ પર હવે હાશકારો છાયો,
બધો નશો immediately ફોગ થઇ ગયો…આજ, ચાંદ પણ ચાલુ થઇ ગયો,
..
સંધ્યાની મદહોશીએ જામની પ્યાલી છલકાતી,
દાદા વિરામે ને નિત નવી વાદળી ભટકતી,
platonic-love નામે silly રોગ થઇ ગયો…આજ, ચાંદ પણ ચાલુ થઇ ગયો,
..
વાદળીની મસ્તીનો ચસકો ચાંદને ચડતો,
ચાંદનીના દિલમાં પ્રેમનો દિપક જલતો,
marriage-lifeમાંથી પ્રેમનો વિયોગ થઈ ગયો…આજ, ચાંદ પણ ચાલુ થઈ ગયો…
..
વાદળીની મસ્તીના નશામાં ચાંદ લથડતો,
ને, રોજ સવારે સૂરજ આવી ચાંદને વઢતો,
એક ચોમાસે દાદાને પણ infection લગાવી ગયો…..હવે ???… now, સૂરજ પણ ચાલુ થઈ ગયો..
..
સાલ્લો, ચાંદ સાવ રખડેલ થયો,
સૂરજ-દાદુ પણ બગડેલ ઠર્યો…….!!?!!
બસ,……….
આમ જ ચાંદ-ચાંદનીની જિંદગી વહે છે,
અમાસે બંને ફક્ત એકમેકમાં ખોવાઈને રહે છે.
…………………………………………_આરતી પરીખ(૨૫.૧.૨૦૧૨)
Advertisements

3 thoughts on ““એક હતો દેવદાસ, આ સાલ્લો…MOON-દાસ……… !! “

 1. વાદળીની મસ્તીનો ચસકો ચાંદને ચડતો,
  ચાંદનીના દિલમાં પ્રેમનો દિપક જલતો,
  marriage-lifeમાંથી પ્રેમનો વિયોગ થઈ ગયો…આજ, ચાંદ પણ ચાલુ થઈ ગયો…

  શુ રચના છે…?
  ખુબ સરસ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s